Svarsgruppsinställningar för en supervisor (1.0)

Vobbiz Support
 • Uppdaterad

Inställningar i en svarsgrupp för en supervisor

Som en supervisor finns det en del inställningar du kan konfigurera.

Endast Pro-användare kan vara supervisor i en svarsgrupp.

Svarsgruppsinställningar

 • Du kan addera så många användare du vill som agenter i en svarsgrupp.

  1. Klicka på ADD_SQUARE.svg
  2. Välj användare
  3. Klicka på spara

  En gäst kan inte vara agent i en svarsgrupp.

 • Som standard har ni bara en skill-nivå (Nivå 1). När du lägger till en agent i en annan nivå än 1 kommer den andra att visas o.s.v.  

  Samtal kommer att fördelas via nivåerna där nivå 1 kommer att få samtalen först om de är tillgängliga. Är de inte tillgängliga kommer samtalen gå vidare till nivå 2 o.s.v. till dess att samtalet är besvarat eller att någon av era andra regler om fördelning kliver in och slussar samtalet vidare till e.x. ett meddelande. 

  Sätt en skill-nivå:
  1. Klicka EDIT_PEN.svg på agenten
  2. Välj rätt nivå
  3. Klicka spara
  När du har flera nivåer uppsatta kan du justera agenterna mellan dem via drag and drop DRAG.svg 
 • För att ta bort en agent från en svarsgrupp, klicka CROSS.svgpå agenten i fråga. 

 • Om ni önskar att få notiser när någon lämnar ett nytt röstmeddelande i gruppens röstbrevlåda aktiverar du det så här:

  1. Klicka på VERTICAL_ELIPSIS.svg i svarsgruppen 
  2. Klicka på redigera svarsgrupp
  3. Expandera röstbrevlåda
  4. Under notiser, toggla på ON.svg vilka som ska få notis och röstmeddelandet (agenter och eller supervisors)
  Därefter väljer du hur notiserna ska skickas:
  1. Toggla på ON.svg "skicka enligt personliga inställningar för röstbrevlåda", då blir de notifierade på samma sätt som i sin personliga röstbrevlåda
  2. Eller, toggla på ON.svg app och eller e-post för att skriva över användarnas egna inställningar 
  3. Vill du skicka mejlet till en annan adress anger du den under "Anpassad e-postadress", t.ex. en gemensam inkorg ni använder 

  Notiser går ut i datorn och som en native-notis i din telefon. Mejlet innehåller en bifogad-ljudfil samt tillgänglig information om vem som lämnat det.

Schemaläggning & välkomstmeddelande

 • Du kan välja "Alltid öppen" på en svarsgrupp. Används ofta på jour-grupper, toggla på ON.svg / av OFF.svg

 • En ny svarsgrupp skapas utifrån er organisations standardinställningar för att lägga till en schemahändelse: 

  1. Klicka ADD_SQUARE.svg
  2. Välj öppen / stängd
  3. Välj när den ska appliceras (måndag till fredag, lördag till söndag, varje veckodag, specifika veckodagar, specifik tidsperiod). Välj tidsintervall / hela dagen (frivilligt)
  4. Lägg till ett välkomstmeddelande (fri villigt)
  5. Klicka spara
  Schemahändelser tillämpas uppifrån och ner i prioritetsordning. Drag and drop DRAG.svg för att ändra ordningen.
 • Schemahändelser tillämpas uppifrån och ner i prioritetsordning. Drag and drop DRAG.svg för att ändra ordningen.

 • Ett välkomstmeddelandet spelas direkt när den inringande ringer in till svarsgruppen. För att ändra det:

  Stäng av: 

  1. Expandera "Hantera" EXPAND_RIGHT_GRADIENT.svg under välkomstmeddelande
  2. Toggla av OFF.svg
  3. Klicka spara

  Redigera:
   

  Välj talsyntes (TTS) eller ljudfil
  1. Ta bort befintlig TTS / ljudfil
  2. Skriv in den nya / välj en ny ljudfil / spela in en ny ljudfil
  3. Klicka spara
 • Ställ in vad som ska hända med inkommande samtal när gruppen är stängd. 

  1. Expandera listan "Hantera" EXPAND_RIGHT_GRADIENT.svg
  2. Välj stängd-hantering och fyll i informationen
  3. Klicka spara

Väntande samtal

 • Spela upp ett köplatsmeddelande för inringaren. Toggla på ON.svg / av OFF.svg. Meddelandet upprepas och intervallen går att justera (sekunder).

  För att konfigurera inställningarna: 

  1. Välj talsyntes (TTS) eller ljudfil
  2. Skriv ditt meddelande eller välj en ljudfil / spela in en ny
  3. Sätt önskad upprepningsfördröjning (sekunder)
  4. Klicka spara
 • Ställ in vad som ska hända när max antal samtal i kö överskrids. 

  1. Sätt ett tröskelvärde, d.v.s. antal samtidiga inringare (Standard: 20 samtal)
  2. Välj vad som ska hända (spela upp röstmeddelande och lägg på, upptagetton, röstbrevlåda för svarsgrupp, vidarekoppla till nummer). Fyll i ev. information beroende på vad du väljer.
  3. Klicka spara
 • Toggla på ON.svg om du vill ställa in en maximal väntetid i svarsgruppen. 

  1. Sätt värdet i sekunder, standard är 240 (4 minuter)
  2. Välj åtgärd (vidarekoppla till nummer, spela upp röstmeddelande och lägg på, upptagetton, röstbrevlåda för svarsgrupp) för när värdet överskrids och fyll i ev. information beroende på val 
  3. Klicka spara
 • Hantera vad som ska hända i fallet med väntande samtal och ingen agent är inloggad i svarsgruppen. 

  Varningar, du kan aktivera notiser för att meddela agenter och eller supervisors att inga agenter är inloggade i svarsgruppen och att det finns samtal i kö.

  Du kan notifiera: 
  • Agenter
  • Supervisors
  Åtgärd, du kan välja vad som ska hända när inga agenter är inloggade. Välj åtgärd och klicka på spara. (Spela upp röstmeddelande, upptagetton, röstbrevlåda för svarsgrupp, vidarekoppla till nummer). Fyll i ev. information beroende på val.

  Du kan ställa in en åtgärdsfördröjning vilket ger agenterna viss tid att logga in i svarsgruppen och besvara samtalet innan vald åtgärd appliceras på samtalet. Värdet anges i sekunder.

Samtalsdistribution 

Välj hur samtal ska fördelas i svarsgruppen

 • Välj mellan:

  • Ring alla
  • Längst tillgänglig
  • Round-Robin
  • Prioritetsordning
  • Skickligast
  • Slumpmässig

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.