Användare och team

Vobbiz Support
 • Uppdaterad

Vem har åtkomst till användare och teams?

 • Användare med behörigheten användare och team kan se och redigera inställningarna

Öppna upp inställningarna för användare och team

 • Klicka på SETTINGS GEAR.svg välj din organisation och expandera listan USERS.svg användarkonton

Användare  

 • Först och främst behöver du ha licenser tillgängliga. Om du har 0 tillgängliga behöver du först köpa fler innan du kan skapa en ny

  För att skapa en ny användare:

  1. Klicka på ADD ROUND.svg
  2. Lägg till användar-ID (E-post / Mobilnummer)
  3. Fyll i personlig info
  4. Fyll i extra information (frivilligt)
  5. Välj licenstyp
  6. Välj mobil & fastnätsnummer (Om mex)
  7. Kopiera mobilnumret
  8. Klicka på EDIT PEN.svg bredvid fastnätsnumret
  9. Klista in mobilnumret under Kopplat nummer och klicka på spara
  10. Välj ytterligare visningsnummer (t.ex. gruppnummer) och standardinställning för landsnummerprefix
  11. Tilldela eventuella roller till användaren, när du gör det kan du under "Behörigheter via roller" se vilka behörigheter som är kopplade till valda roller
  12. Lägg till team (kommer automatiskt om ni har team knutna till roller)
  13. Välj standardspråk
  14. Ändra tidzon om det behövs
  15. I toppen, du kan nu välja att skapa och bjuda in användaren direkt (default) eller toggla av OFF.svg så hamnar användaren i listan bland förberedda användare
  16. Klicka på Skapa

  Användar-ID används som ID för inloggning, återställning av lösenord, etc.

 • För att redigera eller ta bort en användare, välj rätt användare i listan och expandera EXPAND RIGHT GRADIENT.svg

  För att redigera: 

  1. Gör dina ändringar
  2. Klicka på spara
  För att radera:
  1. Scrolla längst ner
  2. Klicka på ta bort användare
  3. Klicka på ja

  Det här går inte att ångra. Om du tar bort en användare går det inte att återställa den.

 • Om du har skapat en användare och valt att inte skicka en inbjudan direkt hittar du den här. För att aktivera och skicka inbjudan:

  1. Expandera listan skicka inbjudningar EXPAND RIGHT GRADIENT.svg
  2. Välj alla eller en eller flera specifika användare
  3. Klicka på skicka
  Inbjudan skickas till e-postadressen du angav när du skapade användaren.
 • Exporten görs i Excel-format, och ni har möjlighet att välja mellan att exportera antingen aktiva användare, förberedda användare eller båda. I exportfilen kommer ni att få all den information som finns om användarna.

  1. Klicka på VERTICAL ELIPSIS.svg
  2. Klicka på DOWNLOAD.svg för att exportera användare
  3. Toggla ON.svg för att inkludera aktiva användare i exporten
  4. Toggla ON.svg för att inkludera förberedda användare i exporten

Team

Här inne kan du skapa nya och redigera befintliga team

 • Ett team är vanligtvis en avdelning och det är här du bör samla avdelningsspecifika kanaler
  Du kan skapa ett team härifrån eller via startsidan via den här guiden

  1. Klicka på ADD SQUARE.svg
  2. Namnge teamet
  3. Välj vilka användare som ska vara med i teamet
  4. Klicka på skapa
 • För att redigera ett befintligt team så expanderar du det ur listan EXPAND RIGHT GRADIENT.svg. Då kan du bland annat:

  • Byta namn på teamet
  • Ändra teamets avatar genom att klicka på EDIT PEN.svg
  • Välj vilka roller som automatiskt ska bli en del av teamet
  • Se publika och privata kanaler i teamet
  • Skapa nya kanaler
  • Lägga till fler medlemmar i teamet
  Glöm inte att klicka på spara efter att du gjort dina ändringar.
 • Ett inaktiverat team kommer inte synas för användare. Det går att aktivera det efter att du inaktiverat det. För att inaktivera:

  1. Expandera teamet du vill inaktivera 
  2. Längst ner, bocka i inaktiverad
  3. Klicka på spara

Roller & behörigheter  

 • En roll är behörigheter du kan addera till användare för att göra saker lite enklare. Om du till exempel skapar en roll som heter administratör för telefoni och tilldelar rätt behörigheter kan du sen enkelt ge en ny användare den rollen istället för att manuellt klicka i vad hen ska ha tillgång till. Samma sak kan appliceras på team, då kommer användaren med rollen automatiskt lägga till i valda team med tillhörande kanaler.

  För att skapa en ny roll: 

  1. Klicka på ADD SQUARE.svg
  2. Namnge den, t.ex. administratör för telefoni
  3. Tilldela behörigheter
  4. Välj att tilldela team till rollen, på så sätt får användaren tillgång till teamet och dess kanaler direkt
  5. Välj team-behörigheter (om du tilldelar ett team i steg 4)
  6. Tilldela rollen till användare
  7. Klicka skapa
 • Du kan enkelt redigera befintliga rollen, följ dessa steg:

  1. Expandera EXPAND RIGHT GRADIENT.svgrollen du vill ändra
  2. Gör dina ändringar
  3. Klicka på spara
  För att ta bort en roll:
  1. Expandera EXPAND RIGHT GRADIENT.svgrollen du vill ta bort
  2. Längst ner, klicka ta bort
  3. Klicka ja

  Om du tar bort en roll kommer det påverka alla som har rollen tilldelad. Kopplade team etc kommer att försvinna

 • Vi rekommenderar att jobba med roller. Med det sagt finns det andra sätt att tilldela behörigheter till användare. (Om du inte jobbar med roller)

  För att tilldela grundbehörigheter:
  1. Expandera listan behörigheter EXPAND RIGHT GRADIENT.svg
  2. Välj behörigheter 
  3. Klicka spara

  Vi rekommenderar att du jobbar med rollen. På så sätt blir det enklare att mass-editera och ge flera användare samma behörigheter.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.