Telefon & konferens

Vobbiz Support
 • Uppdaterad

Öppna telefon & konferens

Klicka SETTINGS GEAR.svgvälj personliga inställningar och expandera listan PHONE 1.svg Telefon & konferens.

Mobildata

 • Klicka på mobildata för att se din dataförbrukning under innevarande månad.

  Är bara synligt för dig som har oss som mobiloperatör. Kontakta din säljare eller läs mer om våra mobilabonnemang här

Ställ in din röstbrevlåda  

 • Talsyntes är en smart funktion som låter dig skriva ett meddelande, välja språk och sen använda det till din röstbrevlåda. För att ställa in den:

  1. Välj talsyntes från listan
  2. Välj röst
  3. Skriv ditt meddelande
  4. Klicka PLAY.svgför att lyssna
  5. Klicka spara
  1. Välj ljudfil från listan
  2. Expandera listan "välj eller skapa"
  3. Klicka ADD SQUARE.svg
  4. Namnge den t.ex. "röstbrevlåda dagens datum"
  5. Lägg till en språktagg
  6. Klicka på spela in röstmeddelande
  7. Klicka på RADIO ON.svg för att börja inspelningen
  8. Klicka på STOP.svg för att avsluta den
  9. Klicka på PLAY.svg för att lyssna på den eller CROSS.svg för att slänga den och spela in en ny
  10. Klicka på välj för att använda filen du spelat in
  11. Klicka på skapa
  12. Klicka på spara
 • Genom att aktivera transkribering av röstmeddelanden bekräftar du att det är OK att röstmeddelanden behandlas för transkribering av en underleverantör till Vobbiz, och att denna behandling kan ske utanför Sverige.

  1. Toggla på ON.svg för att Transkribera röstmeddelande
 • Om du vill få en notis när någon lämnar ett nytt röstmeddelande, aktiverar du det så här:

  1. Toggla på ON.svg App, för att få en notis i appen 
  2. Toggla på ON.svg E-post, för att få ett mejl med den bifogade ljudfilen. Skickas per default till din konto-adress, går att lägga till flera interna/externa mejladresser

Personlig Knappvalsmeny

Standardinställningar finns tillgängliga på organisationsnivå. Personlig knappvalsmeny används vanligtvis för att uppnå ”Tryck 1 för att komma till växeln” vid obesvarade personliga samtal.

  1. Välj talsyntes eller ljudfil. Oavsett om du väljer talsyntes eller en ljudfil måste knappvalen stämma överens med det du väljer.
  2. Ange hur många gånger meddelandet ska spelas upp innan samtalet avslutas
  3. Ange hur lång paus inringaren får för att göra sitt val innan meddelandet spelas upp igen
 • Ange vad som ska hända när ett val görs
  1. Röstbrevlåda - Du kan välja att toggla ON.svg funktionen om du vill ha ett meddelande som spelas upp innan samtalet går till din röstbrevlåda
  2. Vidarekoppling - Du har möjlighet att vidarekoppla samtalet till vilket nummer du vill
  3. Spela upp ett röstmeddelande - Du kan välja mellan att använda talsyntes eller en egen ljudfil
 • Ange vad som ska hända om den som ringer inte gör ett aktivt val
  1. Upptagetton
  2. Röstbrevlåda - Du kan välja att toggla PÅ funktionen om du vill ha ett meddelande som spelas upp innan samtalet går till din röstbrevlåda
  3. Vidarekoppling - Du har möjlighet att vidarekoppla samtalet till vilket nummer du vill
  4. Spela upp ett röstmeddelande och lägg på- Du kan välja mellan att använda talsyntes eller en egen ljudfil
  5. Spara

Hantering av obesvarade samtal

Du kan enkelt ställa in vad som ska hända när du inte kan eller vill svara i telefonen. Du kan låta det gå till röstbrevlådan, spela upp ett meddelande och lägga på, välja upptaget-ton och vidarekoppla till nummer.

Toggla av OFF.svg  om du vill hantera dina nummer separat. Ha den på  ON.svg om du vill ha samma åtgärd för alla nummer.

 • För att skicka samtal till röstbrevlådan:

  1. Välj det i åtgärdslistan
  2. Välj om du vill spela upp ett extra meddelande innan
  3. Ställ in fördröjning (sekunder innan åtgärd aktiveras)
  4. Klicka spara
 • För att spela upp ett meddelande och lägga på:

  1. Välj det i åtgärdslistan
  2. Välj talsyntes (TTS) eller ljudfil
  3. Ställ in fördröjning (sekunder innan åtgärd aktiveras)
  4. Klicka spara
 • För att spela upp en upptaget-ton:

  1. Välj det i åtgärdslistan
  2. Ställ in fördröjning (sekunder innan åtgärd aktiveras)
  3. Klicka spara
 • För att vidarekoppla till nummer:

  1. Välj det i åtgärdslistan
  2. Välj en användare / kontakt eller ange ett nummer
  3. Ställ in fördröjning (sekunder innan åtgärd aktiveras)
  4. Klicka spara

Hantering av samtal väntar & upptaget 

Toggla av OFF.svg om du vill hantera dina nummer separat. Ha den på ON.svg om du vill ha samma åtgärd för alla nummer. 

 • Aktivera samtal väntar för att släppa fram nya samtal medan annat pågår. 

  1. Toggla på ON.svg för att aktivera

  För att det ska fungera måste samtal väntar aktiveras i din mobiltelefon (görs i telefoninställningarna) samt hos din mobiloperatör, det görs genom att ringa *43#.

 • För att skicka ett samtal till röstbrevlådan:

  1. Välj det i listan
  2. Välj om du ska spela upp ett extra meddelande innan
  3. Klicka spara
 • För att spela upp ett meddelande och lägga på:

  1. Välj det i listan
  2. Välj talsyntes (TTS) eller ljudfil
  3. Klicka på spara
 • För att spela en upptaget-ton:

  1. Välj det i listan
  2. Klicka spara
 • För att vidarekoppla till nummer:

  1. Välj det i listan
  2. Välj användare / kontakt eller ett nummer
  3. Klicka spara

Hantering av nekade samtal

Du kan enkelt ställa in vad som ska hända när du nekar ett samtal.

Toggla av OFF.svg om du vill ställa in hanteringen separat, toggla på ON.svg om du önskar samma åtgärd för båda dina nummer. 

 • För att skicka ett samtal till röstbrevlådan:

  1. Välj det i listan
  2. Välj om du ska spela upp ett extra meddelanden innan samtalet går till röstbrevlådan
  3. Klicka spara
 • För att spela upp ett meddelande och lägga på:

  1. Välj det i listan
  2. Välj talsyntes (TTS) eller ljudfil
  3. Klicka spara
 • För att spela en upptaget-ton:

  1. Välj det i listan
  2. Klicka spara
 • För att vidarekoppla till nummer:

  1. Välj det i listan
  2. Välj användare / kontakt eller ett nummer
  3. Klicka spara

Nummer  

 • Du kan välja att dölja ett nummer från användare i organisationen. 

  1. Expandera numret du vill dölja
  2. Toggla på för att dölja ON.svg
  3. Klicka spara

  Om du döljer båda dina nummer (mobil- & fastnäts-nummer) kommer alla samtal göras via Mobile VoIP.

 • Du kan stänga av mex-funktionen på ditt abonnemang. Om du gör det kommer samtalen att gå utanför växeln, din linjestatus kommer alltså inte känna av när du pratar i telefon eller inte.

  1. Expandera ditt mobilnummer
  2. Toggla av OFF.svg mex
  3. Klicka på spara
  1. Expandera listan "visningsnummer som standard"
  2. Välj det du önskar från listan

  Din nummervisnings styrs i grunden av numret du väljer här, beroende på inställningar kan det variera. Se nedan exempel

  • Visningsnummer som standard visas vid utgående samtal, t.ex. 08-123123
  • OFF.svg om du vill ändra ditt visningsnummer beroende på om det är ett internt eller externt samtal. Därefter väljer du vilket nummer som ska visas för interna respektive externa samtal.
  • Om du har en aktivitetsstatus med ett annat visningsnummer kommer systemet då skriva över standard-inställningen och såldes visa valt nummer
  • Om du själv manuellt ändrar din nummervisning i avatar-menyn kommer den inställningen vara aktiv tills du själv ändrar eller att en aktivitetsstatus ändrar det åt dig.
  1. Expandera lista för landskod
  2. Filtrera fram den du önskar och klicka på den

Ljud- & videoenheter

Lär dig mer om ljud- & videoenheter

Här hittar du alla inställningar gällande video- & ljudenheter

Ljudfiler

Här kan du ladda upp och spela in nya personliga ljudfiler för röstmeddelanden.

  1. Klicka på ADD SQUARE.svg
  2. Namnge filen, tex "Röstbrevlåda 2022"
  3. Tilldela en språktagg
  4. Klicka på spela in röstmeddelande
  5. Klicka på RADIO ON.svg för att spela in
  6. Klicka på STOP.svg för att stoppa inspelningen
  7. Klicka på  för att lyssna på den eller CROSS.svg för att ta bort den och spela in en ny
  8. (Om du redan har en ljudfil) Klicka på välj ljudfil & välj den i din mapp
  9. Klicka skapa
  10. Klicka på spara

Sekretess

Du kan välja att dölja din avatar, omslagsbild och ditt organisationsnamn från användare utanför din organisation, alltså för användare som använder samma tjänst som ni fast har en egen organisation

  1. Toggla på ON.svg för att aktivera sekretess

Avancerat

 • Toggla påON.svg för att alltid ringa samtal via Mobile VoIP

 • Välj om du vill automatiskt dölja knapparna i ett konferenssamtal (Desktop & mobil) Toggla på ON.svg / av OFF.svg

 • Aktivera tillbakaringning till mobilnummer för hantering av utgående samtal

  När det är aktiverat kommer inga samtal nå den här enheten.

 • I sällsynta tillfällen händer det att du systemet tror att du är kvar i ett samtal fastän du har lagt på. Därför har du möjlighet att rensa din linjestatus.

   1. Klicka på knappen Rensa linjestatus under avsnittet Fastnad linjestatus
   2. Bekräfta genom att klicka "Ja"

  Oavsett om du eller en administratör gör detta kommer alla pågående samtal att avbrytas. Efter att du rensat en linjestatus kan du behöva logga ut/in i svarsgrupper för att bli tillgänglig även där. När linjestatusen rensas kommer alla pågående samtal att avbrytas för

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.