Kostnadsställen 101

Vobbiz Support
 • Uppdaterad

Vem har åtkomst till kostnadsställen?

 • Användare med behörigheten Konto har tillgång till kostnadsställen

Öppna kostnadsställen

 • Klicka på SETTINGS-> Din organisation -> Företagskonto -> Fakturering

Grundläggande information

Första gången du går in här behöver du aktivera kostnadsställen, det gör du genom att klicka på knappen "aktivera kostnadsställen"

Kostnadsställen används för att skapa mer överskådliga fakturor för att enkelt kunna fördela kostnader internt. Ett kostnadsställe kan t.ex. vara en avdelning.

Så här fungerar det

Ni kommer automatiskt ha ett standardkostnadsställe där era huvudlicenser kommer hamna (växelpaket, analytics, insights, nummer och serier, extra svarsgrupper och IVR) dessa kan du inte flytta till annat kostnadsställe.

På användare kan du sätta ett annat kostnadsställe och licenserna för samtalsinspelning, eventuella mobilabonnemang och survey-licenser fördelas då automatiskt.

 • Om du har satt upp två kostnadsställen utöver standard kan det så ut så här:

  1. Standardkostnadsställe: Faktura 500 kr (avser växelpaket)
  2. Kostnadsställe Marknad: Faktura 200 kr (avser två användare)
  3. Kostnadsställe Försäljning: Faktura 500 kr (avser fem användare)
  Du kan nu välja om fakturan ska vara grupperad eller separerad. Läs mer nedan.

En faktura grupperad efter kostnadsställe

En grupperad faktura (även kallad samlingsfaktura) kommer generera en faktura med alla kostnadsställen separerade. Se exemplet ovan.

Separat faktura för varje kostnadsställe

En separat faktura kommer generera 3 fakturor enligt exemplet ovan. Alltså en faktura per kostnadsställe. 

Fakturor på olika organisationsnummer

Det är tekniskt möjligt att fakturera olika organisationsnummer, t.ex. i en koncernstruktur. För att möjliggöra denna typ av kostnadsställen på flera olika organisationsnummer behöver ni kontakta oss.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.